Sprzedaż i naprawa urządzeń hydraulicznych

Nasza firma świadczy wszelkie usługi z zakresu serwisowania maszyn hydraulicznych. W szczególności są to:

ciężarówka

Przedmiotem działalności naszej firmy jest również pośrednictwo i doradztwo handlowe w zakresie doboru urządzeń załadowczych do podwozi samochodowych.
Od kilku lat oferujemy również usługi zakuwania przewodów hydraulicznych.
Wykonujemy także remonty skrzyń ładunkowych.
W zakresie wymaganym przez ustawę o dozorze technicznym świadczone usługi wykonujemy na podstawie posiadanych uprawnień nadanych nam przez Urząd Dozoru Technicznego.