Przeglądy urządzeń hydraulicznych

Dzięki posiadanym uprawnieniom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) świadczymy usługi z zakresu przeglądów-konserwacji poddozorowych urządzeń hydraulicznych.

Obsługujemy urządzenia transportu bliskiego (UTB), czyli:

  • żurawie hydrauliczne przenośne, potocznie zwane HDS;
  • dźwigniki typu bramowiec, hakowiec;
  • podesty ruchome załadowcze (tzw. windy samochodowe);
  • podnośniki samochodowe dla wózków inwalidzkich.

siłowniki

Urządzenia techniczne tego typu mogą być eksploatowane na podstawie ważnej decyzji UDT, stwierdzającej ich sprawność. Brak takiego dokumentu uniemożliwia m.in. zarejestrowanie pojazdu i dopuszczenie go do ruchu.

Pomagamy naszym Klientom w zarejestrowaniu urządzeń w UDT i otrzymaniu pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację.

Przygotowujemy je również do wymaganych przepisami okresowych badań UDT.

Oferujemy także materiały, konsultacje oraz przeszkolenie praktyczne, niezbędne w przygotowaniu do egzaminu na operatora przenośnych żurawi hydraulicznych.